Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach


Nagłówek

Aktualności

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy otrzymane w...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

Środki finansowe dla przedsiębiorców i osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach prowadzi nabory wniosków w ramach ogłoszonych konkursów oraz naborów prowadzonych w trybie pozakonkusowym, w ramach następujących programów: ...

Ogłoszenie o naborze wniosków na szkolenia w trybie indywidualnym

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach ogłasza nabór wniosków na szkolenia w trybie indywidualnym w ramach  Programu Regionalnego „Wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych...

Nabór na szkolenia w trybie indywidualnym (RPO WP)

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach ogłasza nabór wniosków na szkolenia w trybie indywidualnym w ramach projektu:   „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia...

Nabór na szkolenia w trybie indywidualnym (PO WER)

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach ogłasza nabór wniosków na szkolenia w trybie indywidualnym w ramach projektu:   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy...

Projekty organizacji zewnętrznych

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą projektów realizowanych przez organizacje zewnętrzne, skierowanych zarówno do osób bezrobotnych, jak i pracodawców.   Lista aktualnie...

Ogłoszenie o rekrutacji kandydatów do pracy w Policji

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji na terenie województwa pomorskiego w 2016 roku Treść...

Ogłoszenie o naborze do zawodowej służby kontraktowej

           Informujemy, że 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu, prowadzi intensywny nabór do zawodowej służby kontraktowej w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych.   Poszukujemy kandydatów, rekrutujących się spośród żołnierzy rezerwy i narodowych Sił Rezerwowych, we wszystkich specjalnościach...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę