Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Załączniki Regulamin pakietu Mobilność (pdf, 671 KB) Załącznik nr 1 - zgłoszenie osoby bezrobotnej (pdf, 760 KB) Załącznik nr 2 - Karta oceny formalnej i merytorycznej (pdf, 313...

Załączniki Regulamin pakietu Elastyczność (pdf, 729 KB) Załącznik nr 1 - zgłoszenie osoby bezrobotnej (pdf, 727 KB) Załącznik nr 2 - karta oceny formalnej i merytorycznej (osoby...

Program realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia - rezerwa ministra

Cel projektu Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu powiatu chojnickiego zarejestrowanych w PUP Chojnice.    Liczba uczestników 103 osoby   Wartość projektu 362 800 zł    Okres realizacji wrzesień   – grudzień 2015r.    Planowane działania promocja pośrednictwo...

Cel projektu Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z terenu powiatu chojnickiego zarejestrowanych w PUP Chojnice.   Liczba uczestników 67 osób Wartość projektu 653...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę