Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Załączniki Regulamin pakietu Mobilność (pdf, 671 KB) Załącznik nr 1 - zgłoszenie osoby bezrobotnej (pdf, 760 KB) Załącznik nr 2 - Karta oceny formalnej i merytorycznej (pdf, 313...

Załączniki Regulamin pakietu Elastyczność (pdf, 729 KB) Załącznik nr 1 - zgłoszenie osoby bezrobotnej (pdf, 727 KB) Załącznik nr 2 - karta oceny formalnej i merytorycznej (osoby...

Cel programu Celem programu są działania ukierunkowane na likwidację skutków nawałnicy poprzez aktywizację zawodową osób bezrobotnych z terenu powiatu chojnickiego, zarejestrowanych w PUP Chojnice, dla których został ustalony II profil pomocy.    Liczba uczestników 83 osoby    Wartość programu ...

Cel programu Celem programu jest aktywizacja zawodowa bezrobotnych w wieku 30-50 lat z terenu powiatu chojnickiego, zarejestrowanych w PUP Chojnice.    Liczba uczestników 10 osób   Wartość programu 230 000 zł    Okres realizacji wrzesień - grudzień 2017 r.   ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę