Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2020r.
stopa bezrobocia listopad 2020

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Cel programu Celem programu są działania ukierunkowane na likwidację skutków nawałnicy poprzez aktywizację zawodową osób bezrobotnych z terenu powiatu chojnickiego, zarejestrowanych w PUP Chojnice, dla których został ustalony II profil pomocy.    Liczba uczestników 83 osoby    Wartość programu ...

Cel programu Celem programu jest aktywizacja zawodowa bezrobotnych w wieku 30-50 lat z terenu powiatu chojnickiego, zarejestrowanych w PUP Chojnice.    Liczba uczestników 10 osób   Wartość programu 230 000 zł    Okres realizacji wrzesień - grudzień 2017 r.   ...

I. Uczestnicy projektu Uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu chojnickiego. II. Rekrutacja Zaproszenie do udziału w projekcie szkół...

Powiat Chojnicki / Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie chojnickim...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę