Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Program realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia - rezerwa ministra

Cel projektu Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu powiatu chojnickiego zarejestrowanych w PUP Chojnice.    Liczba uczestników 103 osoby   Wartość projektu 362 800 zł    Okres realizacji wrzesień   – grudzień 2015r.    Planowane działania promocja pośrednictwo...

Cel projektu Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z terenu powiatu chojnickiego zarejestrowanych w PUP Chojnice.   Liczba uczestników 67 osób Wartość projektu 653...

Cel projektu Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  z terenu powiatu chojnickiego, zarejestrowanych w PUP Chojnice.   Liczba uczestników 27 osób    Wartość projektu ...

Cel projektu Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat z terenu powiatu chojnickiego, zarejestrowanych w PUP Chojnice.   Liczba uczestników 20 osób   Wartość projektu 290 200 zł   Okres realizacji czerwiec-grudzień 2015r.   Planowane działania promocja pośrednictwo...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę