Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach


Uaktualnienie komunikatu o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę