Warsztaty instuktażowe - Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach


Kreator Przedsiębiorczości - warsztaty instruktażowe

Warsztaty instruktażowe z zakresu wypełniania wniosku o jednorazowe środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach"

W warsztatach uczestniczyć mogą wszyscy zainteresowani niezależnie od posiadania statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy.

Celem „Warsztatów instruktażowych z zakresu wypełniania wniosków o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach" jest wyposażenie osób zamierzających ubiegać się o środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w niezbędną wiedzę z zakresu procedury, zasad przyznawania oraz poprawnego wypełniania wniosku o w/w środki obowiązującego w PUP Chojnice.

Uczestnicy spotkania dowiadują się m. in. o:  wysokości dofinansowania, wyłączeniach podmiotowych i  przedmiotowych, formach zabezpieczenia uwzględnianych w PUP Chojnice. Pozyskują też wiedzę jak poprawnie wypełnić wniosek w poszczególnych częściach - danych wnioskodawcy, opisie planowanej działalności, działaniach podjętych na rzecz uruchomienia działalności, kalkulacji kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej, specyfikacji wydatków w ramach wnioskowanych środków, przewidywanych efektach ekonomicznych prowadzenia działalności gospodarczej, preferowanych formach zabezpieczenia środków.

Podczas warsztatów omówione są również załączniki do wniosku,   w tym  formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc DE MINIMIS. Na zakończenie spotkania przedstawiona zostaje dalsza procedura ubiegania się o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - rozmowa negocjacyjna, karta oceny, podpisanie umowy, ewentualny zwrot otrzymanych środków.

Uczestnik grupowej informacji, już na tym etapie ma możliwość wyjaśnienia wątpliwości związanych z tworzeniem wniosku i swojego pomysłu.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę