Konsultacje indywidualne - Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach


Kreator Przedsiębiorczości - konsultacje indywidualne

Indywidualna informacja zawodowa

Indywidualna informacja zawodowa jest skierowana do wszystkich zainteresowanych niezależnie od posiadania statusu bezrobotnego/poszukującego pracy.
Służy przede wszystkim rozpoznaniu potrzeb klienta a następnie dostosowaniu oferty Kreatora  w zakresie usług i instrumentów rynku pracy.  Na tym etapie zainteresowany ma możliwość pozyskania informacji m. in. z zakresu:
 • oferty Kreatora Przedsiębiorczości,
 • zasad i procedur ubiegania się o środki Funduszu Pracy, EFS oraz PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, założenie spółdzielni socjalnej i przystąpienie do spółdzielni socjalnej obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chojnicach,
 • konkursów realizowanych w chojnickim Urzędzie Pracy,
 • kryteriów przyznawania wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • zasad ubiegania się o szkolenie z zakresu przedsiębiorczości realizowanego przez PUP Chojnice,
 • rejestracji firmy,
 • danych kontaktowych instytucji związanych z rejestracją firmy,
 • danych kontaktowych jednostek świadczących pomoc finansową i doradczą w zakładaniu firmy,
 • cech i postaw przedsiębiorczych,
 • wadach i zaletach prowadzenia działalności gospodarczej,
 • poprawności formalnej wypełnionego wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z PUP Chojnice.
Klienci poszukujący pomysłu na własny biznes a także Ci, którzy już prowadzą firmę, mają możliwość skorzystania z prasy i literatury. Punkt Wspierania Samozatrudnienia posiada do dyspozycji książki (z zakresu pisania biznes planu, źródeł czerpania pomysłów na biznes) oraz prasę („25 Pomysłów na Firmę", „Gazeta Podatkowa", „Dziennik Gazeta Prawna"), przydatne w pozyskiwaniu i uaktualnianiu swej wiedzy o przepisach prawnych, podatkowych i innych, które są nieodzowne przy zakładaniu i funkcjonowaniu firmy. Dodatkowo pozycje te mogą służyć zapoznawaniu się przez potencjalnych biznesmenów z pomysłami i dobrymi praktykami przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces na rynku co będzie przyczyniało się  do ułatwienia wyboru branży działalności i poznaniu aktualnych trendów.

W Kreatorze Przedsiębiorczości można pobrać:
 • wniosek o skierowanie na szkolenie z zakresu przedsiębiorczości,
 • wniosek o przyznanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, założenie spółdzielni socjalnej, wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
 • broszurki i ulotki przydatne przy ubieganiu się o środki na start biznesu i zakładaniu firmy.

Indywidualna porada zawodowa

Z indywidualnej porady zawodowej mogą skorzystać osoby zarejestrowane w PUP Chojnice jako bezrobotne i poszukujące pracy. W trakcie porady klient ma możliwość m.in. dokonania bilansu swoich umiejętności, zainteresowań, kwalifikacji i doświadczenia, określenia swoich predyspozycji zawodowych – w tym przedsiębiorczych oraz skorzystania z przydatnego w tym celu testu lub ćwiczenia. Spotkanie jest też okazją bezrobotnego/poszukującego pracy do skonsultowania i przeanalizowania Swojego pomysłu, określenia swoich deficytów w kompetencjach do prowadzenia firmy i poszukania metod ich uzupełnienia.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę