Procedury ubiegania sie o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej - Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach


Kreator Przedsiębiorczości

Procedury ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne:
 
 1 Wniosek
Miejsca, w których można pobrać stosowny formularz:
  • Kreator Przedsiębiorczości w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30a (pokój 109)   
  • Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach ul. Lichnowska 5  
  • Punkt obsługi klienta w Czersku ul. Dworcowa 31 
  • Punkt obsługi klienta w Brusach ul. Na Zaborach 1 
  • Strona internetowa  http://chojnice.praca.gov.pl
2 Warsztaty instruktażowe
Miejsce: Kreator Przedsiębiorczości
3 Konsultacje z  Doradca Zawodowym (indywidualna porada zawodowa)
Miejsce : Kreator Przedsiębiorczości
4 Złożenie wniosku
(kompletny wniosek Wnioskodawca składa w procedurze konkursowej, w zamkniętej, odpowiednio oznaczonej kopercie, w ściśle określonym terminie, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach, sekretariat - pokój 13)
5 Ocena formalna wniosku
(sprawdzenie czy wnioskodawca spełnia warunki ubiegania się o środki oraz czy wniosek jest kompletny i prawidłowo wypełniony. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wniosek zostaje oddalony bez możliwości usunięcia braków formalnych)
6 Pisemna informacja o pozytywnej lub negatywnej ocenie formalnej wniosku
7 Ocena merytoryczna wniosku
(ocenie podlega wniosek, który przeszedł pozytywna ocenę formalną)
8 Pisemna informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku
9 Ukończenie szkolenia z zakresu przedsiębiorczości
(za wyjątkiem osób, które posiadają kwalifikacje w tym zakresie)
10 Podpisanie umowy i wypłata środków (w terminie uzgodnionym z Urzędem)
11 Złożenie oświadczenia o wpływie środków na rachunek bankowy
(w terminie 3 dni od dnia wypływu środków na rachunek bankowy)
12 Rejestracja firmy (nie wcześniej niż  następnego dnia po wpływie środków na  rachunek bankowy)
13 Wydatkowanie środków zgodnie ze specyfikacją zawartą w umowie
(termin określony w umowie)
14 Rozliczenie się z przyznanych środków (termin rozliczenie określa umowa)
15 Prowadzenie działalności gospodarczej  przez  okres co najmniej 12 miesięcy
16
Po upływie 12 miesięcy nieprzerwanego prowadzenia  działalności należy złożyć
w Urzędzie następujące dokumenty:
  • zaświadczenie z  ZUS
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę