Kreator Przedsiębiorczości - Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach


Misja Kreatora Przedsiębiorczości

Punkt Wspierania Przedsiębiorczości Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach pod nazwą Kreator Przedsiębiorczości powstał z dniem 01.12.2011 roku.

Jest miejscem, gdzie każda osoba chcąca zostać przedsiębiorcą ma możliwość skorzystania z pomocy doradcy zawodowego w zakresie uzyskania informacji i porad przydatnych do założenia i prowadzenia firmy, określenia swoich predyspozycji zawodowych oraz rozwijania postawy sprzyjającej odniesieniu sukcesu.

Misją Kreatora Przedsiębiorczości jest propagowanie postaw przedsiębiorczych oraz kompleksowe objęcie osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej, informacją i doradztwem w ramach samozatrudnienia. Nadrzędnym celem Punktu jest wyposażenie osób chcących pracować na własny rachunek w niezbędną wiedzę oraz pomoc w taki sposób aby decyzja o  założeniu własnej firmy była przemyślana i podjęta w pełnej świadomości szans i zagrożeń przedsięwzięcia oraz kompetencji osobistych.

Usługi Kreatora Przedsiębiorczości skierowane są do wszystkich zainteresowanych i rozważających samozatrudnienie. Świadczone są zgodnie z zasadą dostępności, dobrowolności, równości, poufności oraz nieodpłatności. Zakres oferowanych usług uzależniony jest od posiadania przez odwiedzającego statusu osoby bezrobotnej, poszukującej pracy, niezarejestrowanej w PUP Chojnice.

Od 2014 roku usługi Kreatora wzbogacone zostały o obsługę pracodawców zainteresowanych organizacja stanowiska pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Ideą Powiatowego Urzędu Pracy było włączenie Kreatora w sieć okołobiznesową, stąd punkt mieści się w chojnickim Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym, które jest nowoczesnym miejscem, gdzie działają inkubatory przedsiębiorczości, w tym akademickie inkubatory przedsiębiorczości. To miejsce seminariów, konferencji i szkoleń dla osób planujących utworzenie własnej firmy oraz przedsiębiorów już działających. Współpraca Urzędu Pracy w Chojnicach z Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowym daje możliwość klientom Kreatora pozyskiwanie informacji przydatnych przy kreowaniu pomysłu oraz opracowaniu biznes planu wymarzonej firmy z wielu źródeł oraz instytucji wspierających przedsiębiorczość.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę