Certyfikaty - Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach


Certyfikaty, nagrody, wyróżnienia

Certyfikat za szczególne zaangażowanie i najlepsze wyniki wdrożenia rozwiązań reformy rynku pracy w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt.
"Najlepsze wdrożenia noweli ustawy o promocji zatrudnienia"
dyplom
7 grudnia 2017 r. w siedzibie Business Centre Club w Warszawie odbyła się konferencja pn. „Aktywizacja osób młodych oddalonych od rynku pracy - dobre praktyki i rekomendacje", zorganizowana przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM.
Konferencja połączona była z uroczystą galą konkursu „Lider aktywizacji osób młodych 2017".
Celem konkursu było promowanie najlepszych praktyk instytucji rynku pracy w zakresie wspierania osób młodych.
Organizator konkursu docenił nasz projekt „Absolwent na rynku pracy – Otwarte Dni Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach" przyznając nam nagrodę specjalną i tytuł: „Lider Aktywizacji Osób Młodych 2017".

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę