Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

8,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2017r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Cel projektu:   Dostosowanie oferty usług PUP w Chojnicach do potrzeb partnerów biznesowych   Termin realizacji: styczeń – grudzień 2017 roku   Uczestnicy projektu: ...

Cel projektu Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 roku życia z terenu powiatu chojnickiego, zarejestrowanych w PUP Chojnice.   Liczba uczestników 10 osób   Wartość projektu 200 000 zł   Okres realizacji listopad - grudzień 2016r.     Planowane działania  refundacja...

Cel projektu Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 roku życia z terenu powiatu chojnickiego, zarejestrowanych w PUP Chojnice.   Liczba uczestników 10 osób   Wartość projektu 200 000 zł   Okres realizacji październik - grudzień 2016r.   Planowane działania  refundacja...

Cel projektu Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat z terenu powiatu chojnickiego, zarejestrowanych w PUP Chojnice.   Liczba uczestników 15 osób   Wartość projektu 300 000 zł   Okres realizacji wrzesień - grudzień 2016r.   Planowane działania refundacja kosztów...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę