Projekty organizacji zewnętrznych - Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach


Projekty organizacji zewnętrznych

Zaproszenie do udziału w projekcie, pn. Wiedza i doświadczenie=zatrudnienie

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka" w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy...

Zaproszenie do udziału w projekcie "Kierunek Zmiana"

Vivid Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie   „Kierunek zmiana"   Celem głównym   projektu jest dostosowanie kwalifikacji,...

Zaproszenie do udziału w projekcie "Twoja szansa na sukces"

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Twoja szansa na sukces!" Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia u 80...

Bezpłatne szkolenia komputerowe w ramach projektu "Nowoczesne stanowisko pracy szansą na wzmocnienie potencjału zawodowego"

Projekt „Nowoczesne stanowisko pracy szansą na wzmocnienie potencjału zawodowego" jest realizowany przez Consultori.pl Tomasz Ordysiński w partnerstwie z Centrum Usług...

Przełam bariery do własnej kariery

  Projekt finansowany ze środków UE: „Przełam bariery do własnej kariery!"   Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18-64, zamieszkałych na terenie...

"Kurs na reintegrację i pracę" - projekt Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Debrznie i Psychologicznym Studium Pomocy i Rozwoju Lucyna...

„Pomorski Innowacyjny Model Wsparcia Społeczno – Zawodowego”

  Grupą docelową projektu są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobotne i/lub nieaktywne zawodowo, pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku...

"Daj się zaktywizować po 30-stce!" - projekt Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno

Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" w partnerstwie z Kaszubskim Instytutem Rozwoju i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach realizują...

Projekt "Wiedza i doświadczenie=zatrudnienie" - oferta dla Przedsiębiorców

Drogi Przedsiębiorco,   Potrzebujesz stażystę? Wykwalifikowanego specjalistę gotowego do podjęcia zatrudnienia? Zgłoś się do nas! W ramach realizowanego obecnie projektu...

Projekt "Wiedza i doświadczenie=zatrudnienie" - oferta dla osób pozostających bez pracy

Od 1 września br. Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka" rozpoczyna realizację projektu skierowanego do osób pozostających bez pracy z...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę